MSME Promotion Council India

  S. No Name Designation State District
  1 Sanjeev Thaper Chairman Punjab
  2 Er. Jyoti Ranjan Paikray Chairman Odisha
  3 Dinesh Malik Chairman Delhi
  4 Girish Shastri Chairman Madhya Pradesh
  5 Deepak Ganguli Chairman West Bengal
  6 Anil Kumar Chairman Rajasthan
  7 Bhavesh Rameshbhai Patel Chairman Gujarat
  8 Roshan Shrivas Chairman Chhattisgarh
  9 Dr. Sanjay Dattaram Satam Chairman Maharashtra
  10 Dr. Sandeep Kataria Chairman Uttar Pradesh West
  11 G.V.G. Raju Chairman Tamil Nadu
  12 Puvvada Udaya Bhaskar Vagdhevi Chairman Karnataka
  13 Sajith John J Chairman Kerala
  14 Rakhi Singh Chairman Uttar Pradesh East
  15 Hemant Grover Chairman Haryana
  16 Rashmi Tiwari Chairman Jharkhand
  17 Ashiq Hussain Beigh Chairman Jammu and Kashmir
  18 Tripurari Singh Chairman Bihar
  19 Giddaluru Sampath Kumar Chairman Andhra Pradesh
  20 Shivveer Singh Chairman Uttarakhand
  21 Borra Venugopalarao Chairman Telangana
  22 Saniya Saiyadali Kadari Admin Chairman Maharashtra
  23 Parul Aggarwal Admin Chairman Delhi
  24 Rahul Kumar Baidh Admin Chairman Uttar Pradesh East
  25 Sana Yadi Reddy Admin Chairman Telangana
  26 Vikas Trivedi Admin Chairman Uttar Pradesh West
  27 Ashwani Agarwal Vice Chairman Rajasthan
  28 Shrikrishna Sharma Vice Chairman Rajasthan
  29 Subash Singh Vice Chairman Rajasthan
  30 Yash Vardhan Modi Vice Chairman Rajasthan